Home

Politica de confidentialitate

1. Despre noi

Această declaraţie de confidenţialitate se aplică la site-urile web („site-uri), administrate de Ideal Standard International NV şi sucursalele ei („Ideal Standard”, „noi”, „nostru” şi „pe noi”), precum şi la prelucrarea datelor personale de Ideal Standard în conformitate cu această declaraţie de confidenţialitate. Pronumele „dumneavoastră” se referă la dumneavoastră, utilizatorii.
Ideal Standard respectă viaţa dumneavoastră personală şi se angajează să protejeze datele personale, pe care ni le comunicaţi. Prezenta declaraţie descrie modurile în care colectăm şi folosim datele dumneavoastră personale şi informaţiile despre dumneavoastră, pe care le colectăm prin site-urile şi prin corespondenţă cu dumneavoastră Site-urile sunt hostate pe diferite servere de pe teritoriul Spaţiului Economic European.
.

2. Legi privind protecţia informaţiilor

Ne cunoaştem răspunderea juridică ca „administrator de date personale” şi urmărim principiile pentru protecţia datelor, cuprinse în Directiva Uniunii Europene privind protecţia datelor cu caracter personal din 1995 şi legislaţia naţională aplicabilă. Depunem toate eforturile necesare ca să garantăm că datele personale, pe care le primim, o să fie stocate, utilizate, transferate şi prelucrate în conformitate cu cerinţele legale.

3. Alte site-uri web

Este posibil ca site-urile noastre să conţină link-uri către alte site-uri. Prezenta declaraţie de confidenţialitate se referă numai la site-urile noastre şi nu se referă la alte site-uri web, inclusiv orice pagini web către care puteţi să fiţi redirecţionaţi de site-urile noastre. Ca să aveţi acces la aceste site-uri sau la sursele unor terţe, dumneavoastră trebuie să părăsiţi site-ul nostru. Pentru că nu administrăm astfel de site-uri web ale unor terţe persoane şi nu avem control asupra conţinutului lor, dumneavoastră acceptaţi în mod expres că noi nu purtăm nici o răspundere pentru aceste site-uri ale terţelor persoane, inclusiv, nelimitat, pentru conţinutul, politicile, accesibilitatea, promoţiile, produsele, serviciile sau acţiunile acestor site-uri şi/sau pentru orice daune, pierderi sau probleme provocate sau legate de aceste site-uri. Noi vă recomandăm să vă informaţi despre toate politicile, regulile, condiţiile şi prevederile, inclusiv politicile de confidenţialitate ale fiecărui site, pe care îl vizitaţi.
Cum primim informaţii personale despre dumneavoastră:
Ca urmare a vizitei dumneavoastră pe site-urile noastre şi a comunicării cu dumneavoastră, noi primim şi prelucrăm informaţiile dumneavoastră personale. Informaţiile personale, pe care le colectăm, poate să conţină:

  • numele dumneavoastră
  • numărul dumneavoastră de telefon
  • e-mail-ul dumneavoastră
  • domiciliul dumneavoastră
  • profesia dumneavoastră

4. Cum colectăm şi folosim informaţii impersonale

Vă rugăm să aveţi în vedere că dacă vizitaţi vreunul dintre site-urile noastre, noi colectăm în mod automat anumite informaţii impersonale, ca de exemplu tipul sistemului de operare (de ex. Windows sau Mac OS) sau browser (de ex. Safari, Netscape, Internet Explorer), pe care le folosiţi, precum şi numele domain-ului furnizorului de servicii internet. Noi folosim aceste informaţii impersonale pentru îmbunătăţirea designului şi a conţinutului site-urilor şi pentru personalizarea vizitelor dumneavoastră.

5. Ce facem cu datele dumneavoastră personale

Informaţiile personale, pe care ni le oferiţi, se folosesc de Ideal Standard, de companiile noastre subsidiare şi de terţi furnizori de încredere de servicii şi de persoane cu care avem relaţii contractuale, în următoarele scopuri:
pentru prelucrarea întrebărilor primite prin site-uri
ca să vă abonăm şi să vă trimitem buletine de informaţie
pentru cercetări de marketing
ca să vă oferim informaţii despre produse şi promoţii care vă pot interesa
în legătură cu cercetări legate de produsele sau de site-urile noastre
cu alte scopuri care sunt declarate la momentul predării informaţiilor personale din partea dumneavoastră

Marketing

Câteodată putem să folosim datele dumneavoastră personale ca să vă trimitem mesaje automate la poşta electronică sau materiale de marketing în legătură cu serviciile noastre şi serviciile unor terţi, aceasta întâmplându-se în fiecare dată cu acordul dumneavoastră prealabil. Mesajele de la poşta electronică pot cere confirmare de primire prin care să înţelegem dacă aţi primit şi aţi reuşit să deschideţi mesajul.

Puteţi să refuzaţi gratuit şi în orice timp primirea acestor mesaje de marketing la poşta electronică, răspunzând la mesaj cu o scrisoare goală cu cuvântul "unsubscribe" la rândul „despre” (sau „tema”) sau urmărind instrucţiunile din orice mesaj de marketing.

Divulgarea datelor dumneavoastră personale n
Avem dreptul să divulgăm datele dumneavoastră personale către persoane juridice şi fizice care îndeplinesc anumite funcţii şi oferă servicii în numele nostru. Aceste funcţii pot conţine hostingul site-urilor, analiza datelor şi oferirea altor servicii de întreţinere. Toate aceste persoane sunt obligate să păstreze datele dumneavoastră personale şi să le prelucreze numai în conformitate cu instrucţiunile noastre.
Avem dreptul să divulgăm datele dumneavoastră personale şi dacă, după opinia noastră, această divulgare este cerută de lege.

Transferarea datelor dumneavoastră personale în străinătate
Avem dreptul să transferăm şi să prelucrăm datele personale pe care ni le oferiţi în ţări din afară Spaţiului Economic European, legile cărora nu garantează acelaşi nivel de protecţie a datelor dumneavoastră personale. Iată de ce noi garantăm că în cazul unui astfel de transfer o să fie asigurate toate măsurile ca să fie respectate toate legile şi prevederile aplicabile.