Home

Termeni si conditii de utilizare

Informaţie juridică importantă

Atenţie: Această informaţie juridică importantă se referă la toate site-urile web, administrate de Ideal Standard – Vidima AD (denumite în continuare în acest document „Ideal Standard”, „noi”, „nostru” şi „pe noi”) şi pentru fiecare corespondenţă la poştă electronică între noi şi dumneavoastră („părţile”). Pronumele „dumneavoastră” se referă la dumneavoastră, utilizatorii. Vă rugăm să citiţi atent aceste condiţii înainte să utilizaţi unul dintre site-uri. Utilizarea oricăruia dintre site-urile noastre înseamnă că sunteţi de acord cu prezentele condiţii. Utilizarea unor anumite site-uri sau servicii din partea dumneavoastră poate să fie obiectul unor condiţii suplimentare, stabilite într-un alt loc în site-uri. Utilizarea acestor site-uri şi servicii concrete înseamnă că dumneavoastră sunteţi de acord cu aceste condiţii suplimentare. 

1. Introducere

1.1
Vizitarea din partea dumneavoastră a oricăruia din site-uri înseamnă că sunteţi pe deplin de acord cu această informaţie juridică. Dacă nu sunteţi pe deplin de acord cu această informaţie juridică, dumneavoastră trebuie să părăsiţi imediat acest site.

1.2
Ideal Standard îşi rezervă dreptul să modifice prezentul document în orice timp actualizând această publicaţie. Verificaţi capitolul „Informaţie juridică importantă” al site-urilor din când în când, ca să fiţi la curent cu informaţia care vă angajează în mod juridic. Unele dintre clauze din prezenta informaţie juridică pot să fie completate sau înlocuite cu alte clauze care vor fi puse la anumite pagini din site-uri.

2. Licenţă

2.1.
Aveţi dreptul să tipăriţi sau să descărcaţi părţi din site-uri numai pentru uz personal, necomercial în următoarele condiţii:

2.1.1
nu aveţi dreptul în nici un mod să modificaţi documente sau grafice legate de ele din site-uri;

2.1.2. nu aveţi dreptul să folosiţi grafice din site-uri separat de textele legate de ele; şi

2.1.3. avertizarea despre dreptul de autor al Ideal Standard (în prezent aceasta este: . . © 2008 Ideal Standard Toate drepturile rezervate) trebuie să fie inclusă în toate copiile împreună cu toate mesajele suplimentare despre drepturi de autor cuprinse în site-ul care este sursa copiei.

2.2.
Dacă nu este stabilit expres altceva, drepturile de autor şi toate alte drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor din site-uri (inclusiv mărci comerciale, logo-uri, branduri, denumiri comerciale, fotografii şi imagini grafice) sunt proprietatea firmei Ideal Standard sau a licenţiatorilor ei. În scopurile acestei informaţii juridice utilizarea totală sau parţială a materialelor din site-uri, cu excepţia cazurilor menţionate în paragraful 2.1 de mai sus, este interzisă în orice scop. Dacă nu respectaţi unele dintre condiţiile acestei informaţii juridice, autorizarea dumneavoastră pentru utilizarea site-ului se anulatează în mod automat şi dumneavoastră trebuie să distrugeţi imediat toate materialele descărcate sau tipărite de pe site-uri.

2.3.
În caz de respectare a condiţiilor din paragraful 2.1, nici o parte din site-uri nu poate să fie reprodusă sau păstrată în alt site web sau inclusă într-un sistem public sau privat pentru oferirea datelor şi serviciilor fără autorizarea prealabilă scrisă a Ideal Standard.

2.4.
Toate drepturile care nu sunt menţionate în mod expres în aceste condiţii, sunt rezervate.

3. Acces la servicii

3.1.
Cu toate că Ideal Standard depune toate eforturile necesare ca să garanteze că site-urile o să fie accesibile 24 de ore pe zi, Ideal Standard nu poartă răspundere dacă, din anumite motive, nu este acces la toate sau la unele dintre site-uri într-un anumit moment sau pentru o anumită perioadă de timp.

3.2.
Accesul la toate sau la o parte dintre site-uri poate să fie oprit temporar şi fără înştiinţare prealabilă în caz de avarie tehnică, de activităţi de întreţinere sau de reparaţii sau din motive independente de Ideal Standard.

3.3.
Dacă nu vă sunt puse la dispoziţie nume de utilizator şi parolă de acces pentru părţi limitate ale site-urilor, dumneavoastră nu purtaţi răspundere pentru toate acţiunile realizate prin numele de utilizator şi parola dumneavoastră şi nu aveţi dreptul să le puneţi la dispoziţia unor terţe persoane. În legătură cu această răspundere dumneavoastră sunteţi de acord să vă păstraţi numele de utilizator şi parolă în secret. Oferirea unor terţe persoane a numelui de utilizator şi a parolei dumneavoastră, precum şi utilizarea unor nume de utilizator şi parolă străine pentru a avea acces la resurse pentru care nu sunteţi autorizaţi, reprezintă o încălcare serioasă a acestor condiţii.

3.4.
Informaţiile cuprinse în zonele cu acces limitat din site-uri sunt CONFIDENŢIALE şi reprezintă o PROPRIETATE PRIVATĂ. Acces la aceste informaţii au numai utilizatorii autorizaţi să intre în zonele cu acces limitat. Accesul se efectuează în conformitate cu prezentele reguli şi condiţii. Accesul neautorizat la aceste informaţii poate să fie motiv pentru tragere la răspundere penală şi pentru căutarea unor despăgubiri. PUTEŢI SĂ VIZITAŢI ZONELE CU ACCES LIMITAT DIN SITE-URI NUMAI DACĂ SUNTEŢI UN UTILIZATOR AUTORIZAT.

4. Materiale şi comportarea utilizatorilor

4.1
Cu excepţia datelor personale care sunt administrate în conformitate cu Politica de confidentialitate, toate materialele trimise sau publicate de dumneavoastră pe site-uri sunt considerate neconfidenţiale şi neprotejate. Ideal Standard nu poartă răspundere pentru aceste materiale. Ideal Standard şi angajaţii noştri au dreptul să copieze, să divulge, să răspândească, să adune sau să utilizeze în alt mod aceste materiale şi toate datele, imaginile, sunetele, textele, etc. cuprinse în orice scopuri comerciale sau necomerciale.

4.2.
Nu aveţi dreptul să răspândiţi sau să trimiteţi de pe sau pe orice dintre site-uri orice materiale care:

4.2.1.
sunt ameninţătoare, defăimătoare, necenzurate, necuviincioase, care cheamă la nesupunere, care sunt jignitoare, pornografice, ofensatoare, care incită la ură rasială, care sunt discriminatoare, scandaloase, de instigare, blesfemitoare, care încalcă încrederea şi inviolabilitatea vieţii personale, sau care provoacă enervare sau incomoditate; sau

4.2.2.
pentru care nu aţi primit licenţele şi/sau autorizaţiile necesare; sau

4.2.3.
reprezintă sau încurajează o comportare care ar fi considerată infracţiune criminală, ar fi un motiv pentru tragere la răspundere civilă sau penală sau în alt mod contrazice la sau încalcă drepturile unor terţe persoane aplicabile în orice altă ţară din lume; sau

4.2.4.
pot provoca avarii tehnice (inclusiv, dar fără să se limiteze la, viruşi de calculator, bombe logice, cai troian, viermi, componente dăunătoare, date deteriorate sau alt software sau date maliţioase).

4.3.
Nu aveţi dreptul să abuzaţi de site-uri (inclusiv, dat fără să se limiteze, primind acces neautorizat la ele).

4.4.
Ideal Standard le va sprijini pe toate instituţiile care aplică dreptul sau pe toate instituţiile judecătoreşti care cer de la Ideal Standard să destăinuiască identitatea sau poziţia oricărei persoane care a publicat materiale nerespectând punctele 4.2 sau 4.3.

5. Legături către alte site-uri

5.1. Legăturile către site-urile terţelor persoane sunt oferite numai pentru confortul dumneavoastră. La activarea acestor legături, dumneavoastră părăsiţi site-urile noastre. Ideal Standard nu are obligaţia să verifice conţinutul acestor site-uri ale terţelor persoane, nu le controlează şi nu poartă răspundere pentru ele sau pentru conţinutul lor. Astfel Ideal Standard nu promovează şi nu reprezintă aceste site-uri, materialele cuprinse în ele sau rezultatele obţinute după utilizarea lor. Dacă dumneavoastră hotărâţi să intraţi în site-urile unor terţe persoane către care există legătură pe un site al nostru, faceţi aceasta pe risc propriu.

5.2. Dacă doriţi să publicaţi o legătură către site-uri, puteţi s-o faceţi numai prin publicarea adresei de acces dar fără să reproduceţi una sau mai multe dintre paginile interne ale site-urilor respectând următoarele condiţii:

5.2.1.
Nu aveţi dreptul să scoateţi, să distrugeţi sau să modificaţi în alt mod dimensiunile sau aspectul mărcilor comerciale şi ale logo-urilor, cuprinse în site-uri;

5.2.2.
Nu aveţi dreptul să creaţi pe site-uri frame-uri sau alte limitări de browser sau de media;

5.2.3.
Nu aveţi dreptul să sugeraţi că Ideal Standard recomandă orice produse sau servicii diferite de produsele lor;

5.2.4.
Nu aveţi dreptul să prezentaţi în mod incorect (într-o lumină nefavorabilă) relaţiile dumneavoastră cu Ideal Standard, precum şi să prezentaţi orice altă informaţie incorectă despre Ideal Standard;

5.2.5.
Nu aveţi dreptul să folosiţi mărcile comerciale ale firmei Ideal Standard, publicate pe orice dintre site-uri, fără acordul prealabil scris al Ideal Standard; şi

5.2.6.
Site-ul dumneavoastră nu trebuie să conţină materiale care sunt considerate manifestare de gust prost, care sunt jignitoare sau discutabile, care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoane, sau care nu respectă în alt mod toate legile şi acte normative existente.

5.3.
Ideal Standard îşi rezervă dreptul să anuleze dreptul din paragraful 5.2. în caz de nerespectare a acestor condiţii, precum şi să întreprindă orice acţiuni pe care le consideră utile.

5.4.
În caz de nerespectare a oricărei condiţii descrise în paragraful 5.2., dumneavoastră sunteţi obligaţi s-o despăgubiţi în total pe Ideal Standard pentru toate pierderile şi daunele, suportate de Ideal Standard sau de vreuna dintre societăţile din grup.

6. Lipsă de răspundere

6.1.
Cu toate că Ideal Standard încearcă să garanteze că informaţiile şi documentele publicate pe site-uri (denumite în cele ce urmează pe scurt „materiale”), inclusiv, dar fără limitare, toate desenele CAD, fişiere, planuri, informaţii CAD şi alte specificaţii, sunt corecte, Ideal Standard nu se angajează şi nu dă nici o garanţie directă sau indirectă în legătură cu exactitatea, deplinătatea, siguranţa, oportunitatea sau accesibilitatea materialelor publicate pe site-uri. Ideal Standard îşi rezervă dreptul să modifice materialele de pe site-uri, precum şi produsele descrise în orice timp şi fără avertizare. Materialele de pe site-uri pot fi învechite pentru că Ideal Standard nu se obligă să le actualizeze.

6.2.
Materialele de pe site-uri se oferă „în aspectul în care sunt” fără nici o condiţie, garanţie sau alte obligaţii. Respectiv, în limitele legii, Ideal Standard dă acces la site-uri numai în condiţia că Ideal Standard nu poartă răspundere şi nu dă garanţii, inclusiv cele descrise în punctele de la 6.2.1. până la

6.2.3 de mai jos:

6.2.1.
Pentru calitate satisfăcătoare, utilitate, îngrijire şi folosirea abilităţilor respective.

6.2.2.
Pentru lipsa de nerespectări ale drepturilor de proprietate intelectuală ale unor terţe persoane pentru orice conţinut care a fost publicat sau a devenit accesibil prin site-uri.

6.2.3.
Pentru lipsa de viruşi sau alt cod distructiv (care poate contamina sau deteriora computerul dumneavoastră când aveţi acces, când vedeţi şi descărcaţi materiale sau când utilizaţi site-urle în alt mod) în servere, în software-ul sau hardware-ul prin care aveţi acces la site-uri.

6.3.
În privinţa paragrafelor 6.1 şi 6.2, hotărârea să folosiţi materiale din site-uri este pe deplin pe risc propriu şi dacă hotărâţi să folosiţi orice dintre desene, sunteţi obligaţi să verificaţi toate materialele oferite de Ideal Standard. Fără să fie afectate prevederile paragrafului 7, Ideal Standard nu poartă nici o răspundere pentru pierderi sau daune, inclusiv dar fără să se limiteze la, pierderi indirecte sau următoare sau orice pierderi şi daune, provocate de la pierderea unor date şi pentru beneficiile omise respective în legătură cu utilizarea materialului.

7. Răspundere

7.1. Ideal Standard, terţe părţi (indiferent dacă au sau nu au participat la crearea, întreţinerea sau la publicarea acestui site), precum şi companiile din grupul Ideal Standard şi directorii, angajaţii, acţionarii sau reprezentanţii lor, nu poartă nici o răspundere juridică sau morală pentru orice pierderi sau daune, provocate dumneavoastră sau unor terţe persoane (inclusiv şi fără limite, pierderi sau daune directe, indirecte sau următoare, venituri sau profite omise, pierdere a unor active nemateriale, date, contracte şi investiţii, sau pierderi şi daune, provocate de sau legate de întreruperea afacerilor, precum şi de neexecutare (inclusiv şi de executare incorectă) a unor contracte sau legate în alt mod de utilizarea site-urilor, imposibilitatea pentru utilizarea lor sau a rezultatelor din utilizarea site-urilor, ale unor site-uri cu legături către sau de către site-urilor sau a unor materiale din aceste site-uri, inclusiv pierderi şi daune provocate de viruşi, cu care pot fi contaminate computerul, software-ul, datele sau altă proprietate a dumneavoastră la primirea accesului din partea dumneavoastră, la utilizarea site-urilor sau la descărcarea unor materiale de pe site-uri sau de pe alte site-uri cu legături către sau de către site-uri.

7.2.
Nimic din această informaţie juridică nu exclude sau nu limitează răspunderea firmei Ideal Standard pentru cazurile de (i) moarte sau daună fizică, provocate de neatenţia firmei Ideal Standard; (ii) înşelăciune şi premeditare; sau (iii) toate celelalte acţiuni, pentru care răspunderea nu poate să fie anulată sau limitată conform legislaţiei aplicabile.

7.3.
Dacă, ca rezultat de utilizarea materialelor de pe site-uri, este necesară servirea, repararea sau corecţia echipamentului, software-ului sau datelor, dumneavoastră veţi suporta toate cheltuielile pentru aceasta.

8. Limitare

8.1
Fiecare dintre clauzele prezentului document este separată şi independentă de celelalte clauze. Dacă una dintre clauzele este sau peste timp va fi declarată nevalabilă, nelegală sau neaplicabilă conform legislaţiei în vigoare, aceasta urmează să fie exclusă din prezentul document, toate celelalte clauze din prezentul document rămânând (cu excepţia numai a clauzei respective) valabile şi aplicabile şi valabilitatea, legalitatea şi aplicabilitatea lor nu se anulează sau încalcă ca rezultat de această circumstanţă.

9. Anulare

9.1
Avem dreptul să anulăm imediat accesul dumneavoastră la toate sau la unele dintre site-uri dacă considerăm că nu aţi respectat vreuna dintre prezentele reguli şi condiţii.

10. Prevederi generale

10.1
Imposibilitatea noastră să exercităm sau sa beneficiem de orice drept al nostru sau de orice prevedere a acestui document nu reprezintă refuz de acest drept sau prevedere, doar dacă aceasta nu este expres declarat din partea noastră în formă scrisă. Nu aveţi dreptul să transferaţi orice dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră în conformitate cu aceste condiţii. Titlurile capitolelor din acest document servesc numai la confortul dumneavoastră şi al nostru şi nu au semnificaţie legală sau contractuală.